وب سایت رسمی عمارت حاکم عبد الله اباد ساوه

 

حضور آقاي دكتر مونسان رئيس ميراث فرهنگي كشور به اتفاق آقاي مهندس منصوري نماينده و    آقاي دكتر ميرزايي فرماندار و مدير كل ميراث استان در عمارت حاكم قلعه عبدالله آباد

حضور گردشگران از سوئيس و استراليا