وب سایت رسمی عمارت حاکم عبد الله اباد ساوه

بناي اين امامزاده در شرق ساوه در ابتداي جاده آسفالته ساوه به قم قرار دارد. در اين امامزاده سلطان سيد اسحاق از نوادگان امام موسي کاظم (ع) مدفون مي باشد. بناي فوق داراي بقعه اي برج مانند است و سبک ساختمان آن مانند بناهاي عصر سلجوقيان در نيمه قرن هفتم است و در عصر صفويه نقشه گنبد به صورت کنوني در آمده و قاعده گنبد از داخل و خارج برجي و درگاه هاي آن تنگ و کوتاه است.

اهميت اين بنا به علت آجرها و کاشي هاي فيروزه اي روي مقبره است که داراي خطوط بسيار زيبا است. در ميان اين بقعه ضريحي است چوبي و مشبک و درون آن مرقدي است از 5 جهت آراسته به کاشي هاي خشتي مربع مستطيل که داراي ارزش تاريخي است.