عمارت کوشک با قدمت ایلخانی و الحاقات و بازسازی در دوره های صفویه، قاجار، پهلوی و در نهایت حفاظت، نگهداری، مرمت و بازسازی در طی چند سال اخیر قدیمی ترین بنای قلعه عبدالله آباد می باشد.

بنای اصلی عمارت در دو طبقه با زیر بنای 530 متر مربع شامل ایوان بلند در ضلع شمالی، چهار صفه در مرکز و اتاقهای شاهنشین در طرفین و ایوان بلند دیگری با مقرنس کاری بسیار زیبا و با ارزش در ضلع جنوبی خودنمایی می کند. در این بنا عناصر تزئینی از جمله کاربندی، یزدی بندی، رسمی بندی، تزئینات مقرنس کاری، گچ بری، گل انداز، نقش سازی با آجر و ارسی ضمن چشم نوازی در نوع خود نادر و کم نظیر می باشد.

این بنا که در نخستین سالهای قرن نهم هجری قمری توسط سلسه خاندان خلج ساوه احداث گردید، مدت ها به عنوان دار الحکومه ساوه و زرندیه مورد بهره برداری قرار می گرفت.