قلعه آردمين در ۵۶ كيلومتري جاده ساوه – همدان قرار دارد. در سه راهي غرق‌آباد جاده خامي به سمت شمال جدا مي‌شود

در انتهاي اين جاده دهكده با صفا و سرسبز وجود دارد كه در دامنه جنوبي كوه‌هاي رحمان قرار گرفته است.

در ميان اين آبادي و داخل بافت مسكوني و باغ‌ها بنايي عظيم خودنمايي مي كند كه اهالي به آن قلعه مي‌گويند.

بافت اصلي معماري روستا و ارتباط آن با قلعه به‌دليل دوري از جاده تا حدود زيادي دست نخورده باقي مانده

است.

 قلعه آدرمين شامل بخش‌هاي اندروني، بيروني ايوان‌ها، تالارها، ارسي‌هاي گره‌كاري شده و برج‌هاي متعدد

است و از معماري شهري و اشرافي حكايت دارد.

وجود عناصري مانند حصار گلين، برج‌هاي رفيع، انبارهاي بزرگ، اصطبل و طويله را مي‌توان عوامل مورد

نياز در گردش امور روستا دانست.

نماي بنا از داخل حياط چهارچوب‌هاي مستطيل آجري است كه در ميان با استفاده از گچ سفيد شده‌اند. برخي

از گچبرهاي بسيار نازك تزيينات داخلي بنا، به‌خصوص در

تالار دروني باقي‌مانده است.