برگزاری نمایشگاه صنایع دستی با همراهی جمعی از هنروران ساوجی در مجموعه عمارت حاکم