وب سایت رسمی عمارت حاکم عبد الله اباد ساوه

بازدید شهرداران استان مرکزی و معاونت عمران استانداری آقای دکترزندوکیلی و اعضای شورای شهرساوه  نهم آذر ماه سال 97