نوع گچبری موسوم به نام یزدی بندی درقسمت بالای چهارصفه 

دراین گچبری جهت تنظیم تقسیمات هندسی از ترکه های انار استفاده شده که در زیر گچ بکار رفته است.

یزدی بندی خود تلفیقی از مقرنس و کاربندی می باشد.

[Not a valid template]