حضور جناب آقای آقازاده استاندار محترم و جناب آقای دکتر میرزایی معاونت محترم استانداری و جناب آقای مهندس منصوری نماینده محترم شهرستان های ساوه و زرندیه و جناب آقای دکتر حسینی امام جمعه ی محترم شهرستان ساوه و جناب آقای دکتر ایزدی مدیر کل محترم استان مرکزی در مراسم افتتاحیه مجتمع تاریخی اقامتی پذیرایی عمارت حاکم

 

حضور آقاي دكتر مونسان رئيس ميراث فرهنگي كشور به اتفاق آقاي مهندس منصوري نماينده و آقاي دكتر ميرزايي فرماندار و مدير كل ميراث استان در عمارت حاكم قلعه عبدالله آباد

 

 


 


 

حضور گردشگران از ایتالیا و استراليا

 


 

حضور گردشگران ازقزاقستان و گرجستان