تاریخچه ی شهرستان ساوه

۰۴/۱۱/۱۳۹۳

مکان های تاریخی شهرستان ساوه

  در حال بروز رسانی  
۰۳/۰۳/۱۳۹۳

ساوه در گذر زمان

ازجمله نامهای که با صفحات تاریخ آشنایی دیرینه دارد نام ساوه است .شهری است که تقدم تاریخی آن به عهد باستان باز میگردد وغنای فرهنگی آن […]