08

آبان
1401

2-تخفیفات

ارسال شده توسط: عطیه محبی/ 0

مجتمع گردشگری وتاریخی عمارت حاکم برای دانشجویان رشته معماری و باستان شناسی و سایر دانشجویان و اساتید تخفیف درنظر دارد و همچنین بازدیدها و اقامت های گروهی و تیمی هم شامل تخفیفات ویژه خواهند بود . لازم به ذکر است تخفیفات ویژه در بازه های مختلف متغییر خواهد بود که از طریق سایت و فضای مجازی اعلام خواهد شد .

  • میزان تخفیف اساتیدو دانشجویان رشته معماری و باستان شناسی جهت بازدید : 50 درصد
  • میزان تخفیف سایر دانشجویان جهت بازدید : 40 درصد
  • میزان تخفیف اقامت های گروهی تورها : 10 الی 15 درصد