2-آیا امکان تهیه سوغات در محل وجود دارد؟

08

آبان
1401

2-آیا امکان تهیه سوغات در محل وجود دارد؟

ارسال شده توسط: عطیه محبی/ 0

این مجتمع با دوستان هنرمند درجه یک و تولید کننده محصولات در ارتباط می باشد که میتواند با توجه به درخواست مسافرین عزیز در محل برایشان تهیه کند.