3-در مکان عمارت حاکم چه تفریحات و سرگرمی هایی در نظر گرفته شده است؟

08

آبان
1401

3-در مکان عمارت حاکم چه تفریحات و سرگرمی هایی در نظر گرفته شده است؟

ارسال شده توسط: عطیه محبی/ 0

تفریحات ورزشی همچون:

  • دوچرخه سواری
  • طناب بازی
  • فوتبال دستی
  • پیاده روی در فضای باز