01

تیر
1395

1-چگونگی رزرو

ارسال شده توسط: مهرشاد متین فر/ 0
  • رزرو اقامت و نحوه بازدید از چه طریقی میتواند صورت گیرد؟

1- از طریق سایت خود عمارت به نشانی com.emarathakem.www

2- همچنین سایت های گردشگری:
uspase

هومسا

میزبان

اتاقک

3- همچنین شماره تماس 09030282546 می توانید نسبت به رزرو اقامت و بازدید از مکان تاریخی اقدام فرمایید.

مبلغ جهت بازدید به ازای هر نفر برای 1 ساعت بازدید 25 هزار تومان می باشد .