2-مکان های تاریخی و خانه های قدیمی نزدیک عمارت حاکم

07

آبان
1401

2-مکان های تاریخی و خانه های قدیمی نزدیک عمارت حاکم

ارسال شده توسط: مهرشاد متین فر/ 0
 • مسجد جامع ساوه خیابان انقلاب(محدوده شهری)
 • موزه چهار سوق خیابان انقلاب (محدوده شهری)
 • آب انبار سرکار خانم واحدی خیابان انقلاب(محدوده شهری)
 • مجموعه باغ شیخ که شامل کاروانسرا و خانه اربابی می باشد. روستای باغ شیخ / سی دقیقه فاصله از عمارت
 • خانه مقدس زاده خیابان سوم شعبان (محدوده شهری)
 • خانه کتابدار (محدوده شهری)
 • خانه رضوی سورکان جناب آقای رضوی (محدوده شهری)
 • مجتمع تاریخی چلسبان روستای چلسبان حدودا یک ساعت و سی دقیقه فاصله از عمارت
 • قلعه تاریخی چمران روستای چمران حدودا یک ساعت و سی دقیقه فاصله از عمارت
 • کاروانسرای آوه روستای آوه حدودا چهل دقیقه فاصله از عمارت
 • کاروانسرای ورده سرکار خانم دکتر طاهری روستای ورده حدودا یک ساعت فاصله
 • قیز قلعه (قلعه دختر)